יום רביעי, 25 בדצמבר 2019

הערים החרדיות - מהמטופחות ביותר בישראל
מתוך 118 רשויות מקומיות, קיבלו שבע ערים חרדיות את פרס "כוכבי היופי" בתחרות שערכה המועצה לישראל יפה. שתיים מהן - ירושלים, בה מתגוררים חרדים רבים ובית"ר-עילית - קטפו גם את הפרס הראשון
אמונה וטיפוח הולכים ביחד, כך אפשר לפחות להסיק מתוצאות התחרות "קריה יפה בישראל יפה" שנערכה השנה. במסגרת טקס סיום התחרות שנערך השבוע, העניקה "המועצה לישראל יפה" את מירב הפרסים לכל שבע הערים החרדיות שהתמודדו עבור ההשקעה, היופי והטיפוח. 

ירושלים, בה קיימת אוכלוסיה חרדית גדולה ובית"ר-עילית זכו בפרס הראשון, "דגל היופי" - יחד עם חמישה יישובים נוספים שאינם נמנים על המיגזר החרדי - ובנוסף קטפו גם את "כוכבי היופי" (חמישה כוכבים כל אחת). תושבים רבים בירושלים יחלקו, מן הסתם, על על דעתה של הוועדה ויטענו כי לעירייה יש עוד דרך ארוכה לעשות בכל הקשור לטיפוח העיר בכדי לזכות בפרסים כגון אלו.
מודיעין עילית, קרית יערים, אלעד ועמנואל זכו גם הן בחמישה כוכבים ורכסים בארבעה. 118 רשויות מקומיות לקחו חלק בתחרות, אשר תוצאותיה עשויות להשפיע על הדעה הרווחת בקרב אזרחים רבים, לפיה הציבור החרדי אינו משקיע ומטפח את יישוביו.
קריית יערים. משקיעים בטיפוח

"לעומת מגזרים אחרים, מדובר בתופעה חיובית ומרעננת במיוחד, המוכיחה כי הציבור החרדי דואג לאיכות הסביבה ולסביבה נקיה יותר מכל מגזר אחר בישראל", אמר יצחק פינדרוס, יו"ר פורום הערים החרדיות במרכז השלטון המקומי וראש עיריית בית"ר-עילית.

"זו תעודת כבוד לציבור החרדי ולהנהגת הרשויות החרדיות, המוכיחים כי במאמץ, השקעה והסברה נכונים, כולל שיתוף פעולה מלא של ציבור התושבים, ניתן – וגם חובה – לשמור על סביבה נקיה שנעים לחיות בה".
העיר בית"ר-עילית מתמודדת שנים רבות על קבלת כוכבי היופי. במשך שמונה שנים ברציפות קיבלה העיר חמישה כוכבים והשנה, לראשונה, זכתה בפרס היוקרתי של "דגל היופי", כאות הוקרה ועידוד על מאמציה המרוכזים לשמירת איכות החיים, הסביבה והאסתטיקה של העיר.