יום ראשון, 12 בינואר 2014

גם 'השחורים', ירוקים!

רשימה זו מוקדשת לכל אותם 'מתלבטים', התוהים עדיין האם החרדים מתענינים בכל מה שקשור לשמירה על הסביבה. כידוע, 'פרט שיצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא'.  תקוותי כי  בעקבות העלאת הנושא לתודעה הציבורית, יצטרפו אל הכלל, עוד ועוד פרטים, שיוסיפו עוד ועוד קידוש שם שמים, שיהפוך את כלל ציבור בני התורה לראויים להכרזה הנחשקת כלפיהם: 'ראו בני תורה אלו כמה נאים מעשיהם'.  

חבר הכנסת הרב משה גפני בכנס ״חרדים לסביבה״:

"הסיבה העיקרית ל'איכות הסביבה' - הירודה בציבור החרדי הינה - היעדר יחס הוגן של השלטון המרכזי בתנאי דיור סביבתיים נאותים".

 
ארגון 'חרדים לסביבה', אותו יזם והקים לפני כעשור הרב יהודה גנוט, שם לו למטרה לקדם את נושא 'איכות הסביבה' בקרב הציבור החרדי. בין היתר הוא פועל למניעת מפגעים ולשיפור איכות החיים. 

לקראת קיומו של הכנס החמישי שערכו השבוע 'חרדים לסביבה', בשכונת ׳הדר גנים׳ בפתח תקווה, בו נטלו חלק נבחרי הציבור החרדי וחברי מועצת העיר בערים השונות,  חשפו ב'חרדים לסביבה' סקר שנערך בקרב תושבי ואזרחי הארץ בנושא המחזור.

בין יתר הממצאים העולים מן הסקר, עולה הנתון הבא הנוגע ל'מיחזור': 'רק כ- 67% מקרב הציבור ממחזרים' הסיבה לכך הינה המרחק והמאמץ שנדרשים על מנת להגיע למתקני המחזור. זאת לעומת אחוז ניכר מקרב הנשאלים שהשיב: כי 'ימחזר יותר כאשר מיכלי המיחזור יוצבו בפתח הבית'.

נתון נוסף מלמד על מגמה גורפת הקיימת בקרב הנשאלים, הרואים את ה'מיחזור' כדבר חשוב ונצרך, וכי חשוב ונחוץ לתגברו.

בין יתר הדברים שעלו על סדר, עלתה שאלת 'שינויי הטיפול בכל הקשור למיחזור בסביבה הביתית - המשליך גם על משקי הבית בצורך בטיפול ובהכוונה מיוחדת, וכן על חיסכון והפחתת עלויות של התקציב העירוני המופנה לנושא.

***

במסגרת הכינוס בחר השנה הארגון להעניק אותות הוקרה והערכה לשני אישי ציבור שהתבלטו בפעילותם המתמדת למען הסביבה.

כראשון לקבלת האות, נבחר חבר הכנסת הרב יעקב אשר, אשר בתקופת כהונתו כראש עירית בני ברק התבלט בפעילות הענפה שיזם, ובשינוי שהצליח לחולל בעירו, בכך שפתח ודחף להקמת המחלקה לאיכות הסביבה בעיר. קודם לכן, היתה העיריה תלויה בחסדיה של העיריה השכנה - רמת-גן, אשר הפעילה את 'היחידה הסביבתית רג"ב', במסגרתה סיפקה שרות לעיר בני ברק. הרב אשר פעל למען פיצול היחידה, ובכך יצר אפשרויות טובות יותר לפעילותה של העיריה בכל הקשור לתחום. 

זוכה נוסף באות ההוקרה, הינו הרב שמעון אלטר מאשדוד שיוזמתו ופעילותו להקמת תכנית ייחודית להגדלת אחוזי המיחזור בקרב תושבי השכונות החרדיות בעירו נשאה פירות.

הרב אלטר השכיל לנתב את דעת התושבים לטובת המיחזור, תוך שהוא כורך את הענין עם  טובתה של קופת הצדקה המקומית. הוא פנה לחברות המיחזור, ובמקביל לתושבים והציע להם: 'ככל שכמות המיחזור תגדל, כך יגדל הסכום שיתקבל על ידי חברות המיחזור לטובת הנזקקים'. באופן זה, הפכה כל פיסת נייר שהושלכה למיחזור לנתינה בפועל של צדקה.

כך, הצליח לחולל מהפכה של ממש, כאשר מאחוזים בודדים של מיחזור שהיו קיימים בטרם החל בפעילותו, פעל להגביר את אחוזי איסוף ומיחזור הנייר בקרב תושבי השכונות, למעל מ - 120%. תוצאה, שהובילה כאמור לתרומה הגונה שהעלו חברות האיסוף ל"קופת החסד" המקומית.

***

חבר הכנסת הרב משה גפני שנבחר מטעם הארגון לברך את מקבלי התעודות סיפר על הקשר המיוחד שהוא מקיים עם הארגון, כמו עם ארגוני סביבה נוספים, מזה שנים ארוכות, תוך שהוא חולק שבחים לפעילותו המבורכת של הרב גנוט.

בדבריו הרחיב הרב גפני ופירט על שיחות שקיים בנושא עם גדולי ישראל, אשר עודדוהו  לטפל במפגעי זיהום, קרינה ושיפור איכות החיים. 'זהו חלק בלתי נפרד ממצוות 'ונשמרתם לנפשותיכם' המוטלת עלינו כבני תורה, אמר הרב גפני. 

בהמשך דבריו, פרס בפני המשתתפים את התחומים שבהם התבלט ופעל הרב יעקב אשר במסגרת פעילותו למען תושבי עירו, כחלק מדאגתו הכוללת לשיפור איכות חייהם: החל מניקיון העיר ברמה הגבוהה ביותר כפי שזכורה לכולם לטובה בזמן כהונתו בה, עבור ביישום תכניות כוללות וארוכות טווח להפחתת מזהמים, וכלה במיגור בעיות סביבתיות שונות שחנקו את העיר משך שנים רבות.

אין ספק, חתם הרב גפני את דבריו, כי להתמדתו של הרב יהודה גנוט בפעילותו להטמעת נושא 'איכות הסביבה' בקרב הציבור החריד, חלק חשוב ומכריע בשינוי המצב.

יחד עם זאת, ניכרים עדיין פערים משמעותיים בין היחס שלו זוכים תושבי הערים השונות מצד גופי הסביבה השונים, ובראשם המשרד להגנת הסביבה, לבין היחס שלו זוכים תשובי הערים החרדיות.

אין ספק, כי לו היה הציבור החריד זוכה לסביבה הוגנת מצד הרשויות השונות, היה הדבר בא לידי ביטוי באופן מעשי בשטח.

אני מצפה, הוסיף, כי השר להגנת הסביבה עמיר פרץ יהיה לא רק נאה דורש כי אם גם נאה מקיים, וכי יביא לידי ביטוי את אשר נוהג הוא לומר כי " 'צדק סביבתי' מחייב לתת הזדמנות שווה לכל המגזרים בארץ. הוא קרא לשר עמיר פרץ לסייע ולעזור לקהילות החרדיות. 

אינני מהסס לקבוע, אמר, כי הסיבה המרכזית למצבה הירוד של הסביבה בקרב המיגזר החרדי נעוצה בכך שלא קיים תכנון נכון לשכונות ולמגורים-ראויים לציבור החרדי.

אין ספק גם, כי למסע השיסוי וההסתה המתנהל בעיצומם של ימים אלו כנגד 'ההתפשטות של הציבור החרדי בשכונות חילוניות', יוצר מצב המונע מזוגות חרדיים צעירים להתגורר במקומות ראויים, וממילא מונע את היחס הנכון והמתבקש לסביבה.

הנה, ניצבים כאן שני נציגים, הרב אשר והרב אלטר, המהווים הוכחה ניצחת לכך, שעם מעט גילוי התחשבות ומתן סיוע, ניתן לחולל מהפכות סביבתיות המהוות מודל לחיקוי.

***

את שורת המברכים נעל מייסד ומנהל הארגון שביקש להודות לכל באי הכנס, אשר הקדישו ופינו מזמנם למען המטרה הנעלה. קיומו של כינוס מסוג זה, כמו שנוכחנו בערב זה, מהווה הוכחה ניצחת לחשיבות שאותה מעניקים נבחרי הציבור החרדי לנושא הכל כך קרוב לליבנו.

אין ספק כי לו יכולנו לפעול יחד לקידום ולשיפור איכות הסביבה החרדית, הרי שהיינו זוכים להגיע לתוצאות גדולות הרבה יותר.

מכאן, אמר, יוצאת הקריאה לכל מי אשר כבוד התורה יקר לליבו, כי יתן את ידו ואת מרצו למען הגברת התודעה בקרב ציבור בני התורה, למען נוכל להרבות יחד בשילוב כוחות, כבוד שמים.

מהרה נזכה ויקויים בכולנו 'ראו בני תורה אלו כמה נאים מעשיהם, וכמה נעים לשהות בסביבת מגוריהם'.
 
***

הרב שמעון אלטר מאשדוד מקבל את הפרס מידי מר דוד כהן עוזר השר להגנת הסביבה

 

 

 

אין תגובות: