יום שלישי, 5 בנובמבר 2013

אם נקפיד על טיפוח ונקיון - נרבה כבוד שמים בעולם

בסדר שערכתי לאחרונה בגנזך הפרטי שלי, מצאתי גזרי עיתונות שונים ששכנו אצלי זה עידן ועידנים - מכתבי קוראים שנשלחו למדור 'רשות הרבים' בעיתון 'יתד נאמן', המובילים כולם למסקנה אחת: יש אנשים (ואולי מדובר באותו אדם) שאכפת להם ממה שקורה בסביבתם. הם מצביעים על שינויים מתבקשים ומשמיעים את קולם הברור. צריך רק ללקט אותם למקום אחד, על מנת שקולם יהדהד היטב ויציג תמונה אופטימית ואי"ה גם רחבה יותר.
 
 
***
 
מכתב הקורא לחינוך לתרבות נקיון
 
 
מכתב הקורא לחינוך סביבתי
 
 
מכתב הקורא לסביבה יותר נאה
 

אין תגובות: