יום שלישי, 3 במרץ 2015

התפילות התקבלו

ידיעה משמחת שנתקלתי בה הערב
 
עיריית ירושלים רשמה מאות דו"חות נגד מפלגות שונות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-20, וזאת בעקבות שעברו על חוק העזר העירוני האוסר תליית מודעות שלא בלוחות המודעות המיועדים לכך.
במקביל יחידת הפיקוח החדשה שהוקמה לקראת הבחירות, ביצעה הסרה של למעלה מ-4,500 שלטים ברחבי העיר. בנוסף נתפסו 5 כלי רכב אשר שימשו את הפעילים וישוחררו רק לאחר תשלום הערבות שנקבעה וקבלת הסדר חתום מבית המשפט.
"הדבקת השלטים ופיזור מנשרים בוצעו באופן לא חוקי ולא מוסדר פוגעת בחזות העיר ולעתים תוך יצירת מכשולים וסיכון התושבים" נמסר. על מנת לאפשר לפעילים לפעול בצורה חוקית הציבה העירייה כחמישים לוחות מודעות חדשים המיועדים להדבקת ותליית שלטי תעמולת בחירות לקראת הבחירות לכנסת. הצבת מתקני השילוט החדשים אפשרה למפלגות לתלות שלטי בחירות ולהימנע מקנסות וצעדי אכיפה.
כמו כן, מספר חודשים לפני הבחירות העבירה העירייה מכתב לכל ראשי המפלגות המתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת ובו הוראות והנחיות כיצד ניתן לפעול בנושא הצבת שילוט בחירות ותעמולת בחירות בעיר ירושלים, זאת במטרה למנוע את תליית המודעות באופן לא חוקי.
בנוסף הודיעה העירייה לראשי המפלגות כי תבצע אכיפה מוגברת של תליית שלטי בחירות במקומות אסורים, שבגינה יוגשו כתבי אישום כנגד תולי השלטים והמודעות.
מעירייה נמסר  כי היא לא תאפשר פגיעה בביטחון התושבים ואיכות חייהם, ועל כן היא עושה מאמצים רבים על מנת למגר תופעות פסולות שכאלה.
 

אין תגובות: