יום שלישי, 27 בנובמבר 2012

עזה של החרדים

במאמר זה שהופיע בעיתון משפחה, מתריע הכותב ישראל פלר על תופעת ההזנחה השוררת בפרהסיה הציבורית שלנו, אותה הוא מכנה 'עזה של החרדים'! בתוך דבריו שואל פלר: 'מה נעשה מצדנו על מנת לשפר את המצב? כלום כמעט!' אז הנה, אני נותן את חלקי הצנוע, ומצטרף לקריאתו הנואשת. אולי קורא נוסף יראה את הדברים ויצטרף אף הוא הקריאה. ומי יודע, אולי האחד יביא אחד נוסף, בדרך אל השינוי הנכסף?!

אין תגובות: