יום חמישי, 29 באוגוסט 2013

התגלתה שכונה עתיקה-חדשה בירושליםתושבי שכונת הר נוף בירושלים (ואולי גם תושבי שכונות נוספות) הופתעו לגלות בימים האחרונים בתיבת הדואר שלהם דו"ח שהוכנס אליה על יד  פקח-  העיריה בגין 'הזנחת הניקיון בשטחי הבנין הציבוריים'.

עבור התושבים היתה זו שמחה גדולה מצד אחד, אולם מהולה בעצב מצד שני: שמחה - על שום העובדה, שהנה, סוף כל סוף, מישהו שם בעירייה התוודע לקיומם. עצב - על שום שהגילוי הגיע באיחור גדול, גדול מדי.

כה גדולה היא דאגתה של העיריה לצביון השכונה ולשטחיה הציבוריים בפרט, עד כי רואה היא צורך חיוני לשתף ולזכות את התושבים במלאכת הקודש.

לא זו בלבד, לבל יסבור משהו בטעות כי מדובר במחדל, לא ולא. מלכתחילה נבנה האגף האחראי על תחום הניקיון, במתכונת שתאפשר את שיתופם של התושבים בקידום עניניהם הפנימיים.

***

מנין לי זאת, וכי בקי אני במתרחש במסדרונות העיריה? פשוט מאד. מעשה שהיה כך היה:

לפני כשמונה חודשים, עם שוך הסערה הגדולה שידעה העיר, נותרו לנו - לכלל תושבי העיר לפליטה ולמזכרת עוון, שרידים רבים מספור של גזעים ששמשו בעברם הלא רחוק כבסיסים לעצים פורחים. ימים רבים ואולי שבועות לאחר מכן, עוד ניתן היה להבחין בצדי המדרכות בפסלי עץ דוממים מוטלים כעצים שאין להם אוספים.

משחשתי כי התפאורה החדשה עלולה לגרום לי חלילה לקריסת הסבלנות, החלטתי לצאת ולבדוק בשל מי הסער הזה - מה ומי גורם לכך שהעצים טרם נלקחו לתחנתם האחרונה עלי אדמות (לגנותם יאמר, כי הפעם היה גזר דינם של שכונות העיר כולן שווה לרעה). שלחתי פניה לתיבות הדואר האישיות של כלל חברי עירית ירושלים ומנהלי המחלקות לסוגיהן ולמפלגותיהן, הנגשתי את סקרנותי אל מול עיניהם, בקשתי כי יואילו בטובם להפנות את תשומת ליבם של הנוגעים בדבר למחדל המתרחש בעיר, והעתרתי בתחינה כי במטותא יקבעו מועד להסרת העצים מעמנו ומעירנו.

ומה קרה בפועל? פשוט לא יאומן, תיבת הדואר שלי הוצפה במהירות הסערה בתגובה אחת ויחידה - (נחשו של מי, רמז: הוא מכהן כחבר מועצת העיר מטעם מפלגה שהאות הראשון של שמה היא י' והאחרונה ה', שמו הפרטי מתחיל באות י' ומסתיים בל', שם משפחתו מתחיל בק' ומסתיים בן'), הוא היחיד מבין כלל נמעני התחינה, שהשפיל את עצמו, פינה מזמנו העמוס וטרח להשיב תשובה לא מספקת לאזרח קטן ולנודניק גדול שכמוני, וזו לשון תגובתו הקצרה והענינית:  "ישעיהו, שלום. ישבתי עם רה"ע בענין, ותוך שבוע יאספו את כל גזמי העצים שנכרתו מפגעי השלג. בתודה, ישראל קלרמן. חבר הנהלת מועצת העיר".

***

למען הגילוי הנאות, אודה ואתוודה: יודע אני כי יום הדין קרב ובא. בניגוד לסתם שנים, הרי שהשנה, לשם שינוי (מיוחל מאד), לא הרבה אחרי ראש השנה, ירושלים של מטה עושה אף היא דין לעצמה, הבוחר אמור לומר את דברו. לבל יסבור מאן דהוא כי החלטתי להצטרף למערכה ולפעול בעד או נגד מאן דהוא (את זאת אעשה אי"ה בנפרד ובלי כל קשר למצב הנתון בשכונה). דין וחשבון ארוך לי עם מר ראש העיר - העושה בה כבתוך שלו (אני מקווה ומאמין מאד כי לכל הפחות בתחום הניקיון יש מי שדואג לביתו).

אין לי ספק כי לו היו תוצאות הבחירות נקבעות על ידי קולות הבוחרים שמחוץ לירושלים, היה ראש העיר לוקח את הקדנציה הבאה בהליכה. אלא ש... מה לעשות ומי שקובע את גורלה של העיר ירושלים, הם הרשומים בפנקס הבוחרים שלה, בלבד. ומשכך, לא קלה תהיה עבורו ההתמודדות הנוספת, ולא רק בגלל ידידיו בני הציבור החרדי. שכן, סוד גלוי וידוע הוא, שראש העיר עשה המון, בעיקר בכל מה שקשור לתחום התרבות, הוא עבד ועדיין עובד קשה מאד, ונראה כי גם הצליח בשאיפתו הגדולה להפוך את ירושלים לעיר ככל העמים. הקופה הציבורית, כך אני מקווה, גם היא התמלאה בהתאם להשקעות האדירות שסחפו לכך גלים המוניים של שוחרי תרבות וספורט, ושאר שעשועים.

אבל, וכאן שואל את עצמו האזרח הקטן: במה חטאתי שאיני זכאי לשירותים האלמנטריים הבסיסיים ביותר? מדוע השכונה שבה אני חי אינה זכאית לעלות על ראש דאגותיו של ראש העיר? מדוע יגרע חלקי ולא אקבל את חלקי הפעוט בסל התרבותיות - בפרט אם ותרתי מראש על מרבית האירועים התרבותיים המתקיימים בעיר?!

אני מניח שישנן בצקלונו של ראש העיר אי אלו תשובות פחות טובות או יותר, הוא יטען מן הסתם כי תושבי השכונות אשמים לא מעט במצבם הנתון. וכי, לו היו עובדי העיריה זוכים למעט שיתוף פעולה, כי אז המצב החזותי היה משופר יותר! נניח לעת עתה כי יש צדק בדבריו, ויש צדק. אפשר וניתן לעשות הרבה יותר בתחום שיפור פני השכונות, גם ואולי בעיקר אלו החרדיות. מזווית אישית יכול אני להעיד כי אכן, המפורסמות אינן צריכות ראיה, עם שימת לב ראויה ומידה מינימאלית של התחשבות, המצב היה טוב הרבה יותר.

ובכל זאת, ויעידו על כך אנשי המנהלות השכונתיות - עם אחת שכזאת אני נמצא בקשר רצוף: תרומתה של העיריה למצב הנתון בשטח אינה מבוטלת, אמצעיה הדלים, העדר כח אדם מתאים - תוצאה של מאבקי כח פנימיים המתנהלים בין ראש העיר לבין אגפים שונים בעיריה - עובדה שזכתה לאישור מגורמים פנימיים בעיריה, מקשה על תפקוד המופקדים על תחום הנקיון בתוך השכונות.

***

למזלי, איני מבין הרבה בפוליטיקה, ממילא אין ביכולתי לקבוע האם הדו"חות המחולקים דוקא עתה - פחות מחדשים לפני מועד הבחירות בתיבות הדואר, מהווים חלק מקמפיין מאורגן ומחושב, האמור להטות את כף המאזניים לטובת מישהו שם בעיריה.

[אגב, במאמר המוסגר, אני בהחלט בעד מתן דו"חות בגין מפגעים תברואתיים וחזותיים, ואם כבר החליטה העיריה ללכת על הכיוון, אתרום את חלקי בענין בהצעת ייעול שתועיל למיגור תופעת הדבקת המודעות הפיראטיות על גבי פחי הזבל ותחת כל תמרור שאנן. יש הרבה מה לעשות בתחום זה, שנדמה כי מראש הפקירה אותו העיריה לידיהם של מפרי חוק וסדר]. 

אם אכן נכונה הערכתי, הרי שככל הנראה יושרו העדורים במסדרונות העיריה. אחרת, איך ניתן להסביר את העובדה שלפתע נמצא פתרון הקסם למחסור החמור ששרר עד כה במצבת כח האדם?! מנין נמצאו להם לפתע צוותות כה רבים שהופנו אל השכונות, גדשו את חצרות הבנינים וסרקו אותן בפנסים רבי עוצמה, על מנת למצוא סוף כל סוף (מתחת לפנס) את האשמים בהזנחה החמורה השוררת בתחום הנקיון בשטחיהם הציבוריים של השכונות.

אמנם מתבקש היה לכאורה כי באותה שעה שבה עושים הצוותים את מלאכתם הנאמנה בחצרות, תתקיימנה במקביל סריקות יסודיות במרחבים הציבוריים, משום מה זה לא קרה.

ומשכך, העירייה יכולה בהחלט לרשום לעצמה דו"ח חמור ועב כרס על מפגעים רבים בתחום שיפוטה שעדיין אינם מטופלים כנדרש, נקודות תורפה רבות מצפות בכיליון מזה עידן ועידנים למטאטא שיעביר עליהן את שבט ביקורתו. 

השכונה, לעת עתה, זקוקה עדיין לתגבור לא מבוטל של כח האדם, הצוות המצומצם שעושה את עבודתו נאמנה, זכאי לכל הערכה והוקרה. אולם, שכונה גדולה זקוקה מטבע הדברים גם לכח עזר מתאים שיהיה בכוחו לספק את צרכיה.       

***

עד שזה יקרה, עד שיתחולל השינוי המיוחל, אמשיך לתרום את חלקי הצנוע, אקרא לנוגעים בדבר והתושבים בכללם, למלא את חובתם המינימאלית בשמירת צביונה של עיר הקודש 'יפה נוף משוש תבל, קרית מלך רב'.

 

 

אין תגובות: