יום שישי, 4 במרץ 2016

ויהי אחרי השרפה

בקיץ הקרוב ימלאו שנתיים לשרפה הגדולה שכילתה שטחים נרחבים מיער ירושלים, בשיפולי 'יד-ושם' בואכה שכונת 'עין-כרם'. בימים אלו, לאחר תקופה ארוכה בה נערכו על ידי 'קק"ל' פעולות נרחבות לשיקום היער, זוכה היער סוף סוף לחדש את פניו. השחור שהשתלט על היער, גרם להיעלמותו של הירוק שמילא עד לפרוץ השריפה את מלוא רוחב העין. עתה, לאחר שעצים רבים נכרתו והועמסו אל דרכם האחרונה, יוצא השטח הירוק לדרכו החדשה. עצים חדשים ניטעו במורדות, והלב מלא תקווה, כי לא ירחק היום, ונכדנו יזכו אי"ה גם ליהנות מצילם של העצים. לנו, נותר אלא להמתין ולייחל שעד אז לא תפרוץ שרפה נוספת, וכי אלו השתילים הקטנים יגדלו, יפרחו, ויעשו חייל.  
 


אין תגובות: