יום רביעי, 20 במרץ 2013

מאה שערים ואיכות הסביבה


כהמשך למודעה שהצגתי ברשומה הקודמת, אציג כאן מודעה נוספת - ישנה יותר, המעטרת את כריכתה האחורית של חוברת בשם 'איכות הסביבה' שאותה פרסם לפני כעשרים שנה פרופ' נחום רקובר. החוברת העשירה בכמותה ובאיכותה תזכה אי"ה ליחס חם מצידי בעתיד הקרוב. בשלב זב, אסתפק בהצגתה של העטיפה החיצונית על שני צידיה - בבחינת 'אל תסתכל (רק) בקנקן אלא (בעיקר) במה שיש בתוכו'. מבחינתי, יש בהצגתה של המודעה המעטרת את הכריכה האחורית משום תעודת כבוד נוספת לשכונת מאה שערים, 'הזוכה' (שלא) בצדק להתייחסות לא מפרגנת.
החוברת עצמה, למותר לומר, מוכיחה כאלף עדים, על היחס המיוחד שמעניקה תורתנו הקדושה לנושא 'איכות הסביבה'.
עם כל הכבוד ל'ירוקים' לגווניהם, ויש כבוד, קדמה להם באלפי שנים תורת ישראל, אשר כבר בעת נתינתה על הר סיני עטור הירק ומרהיב העין (כפי שהיה באותה עת ואשר יזכה אי"ה בעתיד להתייחסות נפרדת) לפני כשלושת אלפים ושלוש מאות ושלושים שנים, נתנה 'אור ירוק' בכל מה שקשור לסביבה.  הוסף רשומת תגובה