יום ראשון, 6 ביולי 2014

נאמן נקיון למוד נסיון

למר ניר ברקת

שלום רב

ראשית הרשה לי לברך אותך לרגל הצטרפותך למעגל 'נאמני- הנקיון', זאת, בנוסף, לתפקידך כראש העיר ירושלים.

כמו רבים אחרים (אני מניח), הגיעה אלי השמועה על הסמכתך ל'נאמן-ניקיון' בעיר ירושלים - זאת לאחר שהשתתפת בהשתלמות 'נאמני-ניקיון' מטעם 'המשרד להגנת הסביבה' ו'המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה', שאותה יזם נאמנך הנמרץ, מחזיק תיק 'איכות-הסביבה' מר אריה קינג.  

נהניתי מן היוזמה הברוכה, שנדמה כי עליה ועל שכמותה אמרו: 'מוטב מאוחר מאשר לעולם לא'.

קורת רוח מרובה נגרמה לי נוכח הידיעה כי בעקבותיך, יעברו בחודשים הקרובים גם מאות מבין עובדי העירייה הכשרת 'נאמני-ניקיון', ויצטרפו אף הם בהתנדבות לשמירה על ניקיון העיר.

יודע אני כי זמנך יקר, על כן לא אלאה אותך בקריאת יתר הפרטים שכללה אותה ידיעה משמחת.

ברשותך, אפנה אותך רק לדברים שנאמרו בשמך, כפי שנמסר:

"ראש העיר ברקת אמר במעמד הסמכתו: כי 'מערך הניקיון בירושלים נמצא בעיצומו של שדרוג משמעותי ביותר. הגדלנו את התקציבים, הרחבנו את מערך הניקיון ואיסוף האשפה, אנו מפתחים את המרחב הציבורי והגינות בעיר ומשפרים את איכות החיים בה'.

'נאמני הניקיון הם הזרוע הארוכה של העירייה בשמירה על ירושלים נקיה והם מהווים מכפיל כח', הוסיף ברקת.

כל תושב צריך להתייחס למרחב הציבורי כמו אל ביתו הפרטי וכך כולנו יחד נשמור על ירושלים נקיה".

***

יקירי ראש העיר, בשם ציבור 'נאמני-הנקיון' הוותיקים (עליהם אני זוכה להימנות מזה כחמש שנים), הרשה לי לברך אותך על הצטרפותך למועדון מכובד זה.

כולי תקווה, כי אכן תצלח דרכך החדשה לתפארת העיר ירושלים וכלל תושביה, וכי תזכה לשמש שליח נאמן במסגרת מלאכת הקודש שנטלת על עצמך בהתנדבות מלאה.

אני מרשה לעצמי להניח, כי קדמה להחלטתך החשובה והנכונה, בדיקה עמוקה של (אי) המתרחש בשטח - שעליו הבעת את הסכמתך לפקוח את עיניך.

אני מרשה לעצמי לנחש גם, כי הדבר נעשה - למרות הקושי העצום הכרוך בדבר, ומן הסתם גם בניגוד לעצות שונות שקבלת מיועצים שונים - שבקשו להניא אותך מליטול על עצמך מטלה נוספת.

היו, מן הסתם, מבין 'נאמניך' שטענו, כי: 'למה לו לראש-העיר להכניס את ראשו לתחום שעלול לבוא על חשבון זמנו העמוס, וכי לא בהכרח ימצא בלוח זמנו העמוס לעייפה, די זמן ומשאבים שיצדיקו את העול הנוסף שעטה על כתפיו'.

טוב עשית כי לא שעית לדבריהם. אין כמו מתן דוגמה טובה לתושבים, מאשר ראש-העיר עצמו - העושה יד אחת עם כלל התושבים, למען הפיכתה של עירנו הייחודית, למקום - שאולי אי פעם יהיה נחמד לחיות בו.

***

יחד עם זאת, מרשה אני לעצמי כתושב נאמן בכלל, וכ'נאמן-נקיון' בפרט, לחלוק עמך את רשמיי מתקופת היותי מוכתר בכתר שמו הטוב של 'נאמן-הנקיון הירושלמי ה(לא)מצוי'.

בנוסף, מכיוון שאין עמדי די נתונים בכדי להשיב לעצמי על השאלה: האם מצאת לנכון לעיין בפרטים שכללה פנייתי הקודמת אליך.

על כן, מרשה אני לעצמי להציג בפניך שוב את תסכולו העצום של מי שלמרות רצונו העז המלווה אותו במשך שנים רבות - לשנות ולו במשהו את פניה של שכונתו, נתקל הוא בחומות עבות ובלתי עבירות של התנגדות ובירוקרטיה שוחקת ומורטת.

אינני יודע, האם ניסית אי פעם - ממעמדו של אזרח פשוט, להזיז משהו שקשור לתחום הניקיון בעיר. יתכן מאד שכן.

אם לא ניסית, הרי שלפחות מגיעה לך הזכות להיות שותף לחוויה הלא נעימה - הכרוכה בניסיונות הבלתי נלאים הנלווים לשאיפה שכזו, שהינה כמעט חסרת סיכוי כל שהוא - לבוא לידי מימוש בפועל.

***

שוב, יודע אני כי זמנך יקר. על כן, החלטתי למנוע ממך את פריסתה של היריעה הרחבה כולה.

אסתפק, לעת עתה, בהצגת המסקנות העולות מתוך ניסיון אישי, כושל ומכאיב של שנים רבות ומתמשכות, כפי שהוא בא לידי ביטוי במכתבי (כנראה) האחרון מסוגו - שמוען לקבוצת תושבים מתנדבים ותמימים - שכפי הנראה טרם חוו על בשרם די ניסיונות כושלים:

"לחברי 'גוף המתנדבים' בשכונת הר-נוף שלום רב:

בהמשך להודעה הקודמת, מצורפים בזה עיקרי הדברים שאותם אנו מעונינים להעלות בפגישה המתוכננת ליום ב' הקרוב - ט' בתמוז התשע"ד (14 / 07 / 07).

"כאמור, מטרת הקמת הארגון הינה: לפעול לטובת קידום תחום הנקיון וחזותה של השכונה. 

באופן טבעי מתבקש היה - כי נוכל לצפות מגוף עירוני כה נבכד, כי יספק את השירותים הנחוצים והאלמנטאריים הבסיסיים, מבלי שתידרש התערבות של התושבים - הנובעת מיחס של אי אמון וחוסר שביעות רצון באופן כללי, מן המצב הנתון בשטח.

רבים מאתנו סוחבים עמם - ובצדק, מארצות מוצאם, הנחות עובדתיות שונות. הם היו מצפים כי כך יבואו הדברים לידי ביטוי גם בשכונתנו. בפועל, הדברים רחוקים מלהיות משביעי רצון.

יהיו שיטענו: 'גוף כה גדול, מתוקן ומתקדם, כמו 'עירית ירושלים', אמור לעבוד על פי מדדים קבועים וידועים'.

אפשר להוסיף על כך ולטעון: 'מדוע שכונה כמו הר-נוף, שמרבית תושביה משלמים את מס הארנונה במלואו, אינה זוכה לתגמול בהתאם?'

אלו הן טענות צודקות בהחלט. אולם, בפועל, צורת עבודתה הנוכחית של העיריה, אינה עולה בקנה אחד עם רצון התושבים.

עם כל הרצון הטוב לשנות את פני הדברים, עלינו להכיר בעובדה המציאותית, ולפעול בהתאם.

אין זה אומר כי עלינו להרים ידים. אולם, בהחלט, עלינו להתאים את הציפיות לנתוני עבודתה של העיריה בשטח - תוך חתירה מתמדת לשינוי המצב. 

בדיוק לשם כך נועד 'המינהל-השכונתי' - האמור לפעול יחד עם תושבי השכונה לשינוי המצב הנתון. התרשמותנו היא, כי אכן 'המינהל' מעורה במתרחש בשטח, הוא פועל בדרכים שונות בקרב גופים שונים בעיריה לשיפור המצב.

לא כולם יסכימו עם הנחה בסיסית זו. אולם, למרות הכל, נדמה כי המינהל בהחלט עושה מאמצים לשינוי המצב הקיים, גם אם לא כולם באים, מסיבות שונות, לידי ביטוי בשטח. אף כי, אין ספק, בהחלט יש עוד מקום רב לשיפור המצב. 

יחד עם זאת, נשמעות טענות שונות כלפי המינהל, הן מצד התושבים והן מצד העיריה, כי חסרה מודעות בקרב התושבים בכל מה שקשור לשמירה על נקיון השכונה - עובדה שאמנם אין בה בכדי לפטור את העיריה ממילוי תפקידה, אולם, היא בהחלט משליכה על רצונה לפעול לשיפור המצב.

נכון או לא? זו המציאות שעמה אנו מתמודדים, ובדיוק לשם כך, ראוי שיקום גוף מתנדבים, אשר יפעל לשינוי המצב.

במהלך שיחות שקיימנו עם מנכ"ל המינהל, בהן נכחו גם מספר חברי הנהלת המינהל, הוצגה בפנינו התרשמותם מראש-העיר – שזה לא מכבר ערך סיור מקיף בשכונה - כי הוא אכן נחרץ בדעתו לקדם את עניני השכונה (כמו שכונות נוספות), תוך הקצאת משאבים נוספים שיתרמו לשינוי המצב הנוכחי.

הרוח הרווחת נכון להיום בקרב המינהל הינה, כי אי"ה בשנתיים הקרובות, תתמקד עבודת המינהל בשיתוף העיריה.

תמונת המצב כפי שהיא משתקפת מנייר העבודה שהוכן על ידי המינהל, ואשר הוצג בפני גורמים שונים בעיריה, תוכל לשמש לנו כפלטפורמה להצבת יעדים, שאותם נציב בפנינו כארגון פעיל.

על מנת שאכן נוכל לסייע למינהל לממש את כוונותיו הטובות, אנו מבקשים לכלול בין יתר מטרותיו של הארגון:

מעורבות משמעותית ועקבית של תושבים בנעשה בשכונה - שתיצור מצב שבו לא תוכל העיריה להתעלם מקיומנו.

דיווח עקבי למוקד 106 על בעיות שונות ומפגעים שונים ובכללם: הזנחת ניקיון, עומס במכולות האשפה, חוסר רצינות בעבודתם של פועלי הנקיון, תליית מודעות-פיראטיות הגורמות לכיעור השכונה ושלל נושאים אחרים, שמן הסתם מטרידים את מנוחתכם.

בנוסף, יהיה עלינו לפעול בשיתוף 'המינהל' להגברת המודעות בקרב תושבי השכונה, למען שיפור החזות הכללית והשמירה על הנקיון במרחב הציבורי. לשם כך נזדקק לעזרתם של דוברי שפות שונות, ובעלי רעיונות שונים, שיחד איתם נוכל להוציא את הדברים אל הפועל.

כאמור, באסיפה הקרובה יועלו לדיון: דרכי פעולה שונות, רעיונות שונים לייעול, ובה גם יקבעו היעדים והמטרות שאותם נציב בפנינו.

כמו כן, נבקש להציע במהלכה את חלוקתה של השכונה לאזורים שונים, שעליהם יופקדו אחראים מטעמנו, לטובת פיקוח ודיווח על הנעשה בהם (ובעיקר על מה שלא נעשה בהם) מבחינה תברואתית וחזותית. 

בנוסף, המינהל מזמין אתכם להביע את חוות דעתכם בנוגע ל'נייר-העמדה' שהכין, להוסיף או להעיר משלכם, על מנת לשפר את עמדתנו מול העיריה, ובכדי שניתן יהיה להתמקד בצורה טובה ביותר, ברשימת הנושאים הדורשים טיפול.

בתקוה לשינוי המיוחל

ישעיהו גרין

***

יקירי ראש העיר, זוהי, אם כן, לקראת סיום, תמצית הדברים שאותם מבקש אני להציב בפניך.

כפי שנוכחת מן הסתם, אינה קלה מלאכתו של 'נאמן-הניקיון', על אחת כמה, כשמדובר ב'נאמן' שכבר מזמן התגלעו בקיעים רחבים באמונתו כמו בנאמנותו - בכל מה שקשור לאפשרות - שאי פעם יזכה לחזות בעיניו בשינוי כל שהוא במגמת ההזנחה המתמשכת.

עם כל זאת, בטרם צאתך לדרכך החדשה, רואה אני לעצמי את החובה ואת הזכות, להציג בפניך את הדברים כפי שהם נראים בעיניו של תושב - שיצא גם הוא לפני מספר שנים לדרך מעין זו - שאליה הנך חפץ לצאת עתה.

שלוחה מכאן ברכתי הנאמנה להצלחתך. עזה תקוותי כי קשריך הענפים עם הניצבים בראש מחלקותיה ואגפיה השונים של העירייה, אכן יפיקו ממך את המיטב.

אין לי ספק. לא קלה תהיה המלאכה. עם כל הרצון הטוב - המקנן בך - מן הסתם, תאלץ לחוות רגעים קשים של תסכול.

תמצא את עצמך מן הסתם גם ברגעי משבר לא מעטים, שבהם תאמר לעצמך: 'מדוע, למען השם, הכנסתי את עצמי מרצוני הטוב - לתחום כאוב זה'.

אף על פי כן, חזקה עליך מכובדי, וכבר הוכחת את עצמך, כי היכן שהנחת את כל כובד משקלך, חוללת שינויים מפליגים.

אנחנו, יקירי ראש-העיר, נהיה שם ובכל מקום, כשתזדקק לנו.

דרך צלחה  

ישעיהו גרין - תושב נאמן וכאוב
 

היו ימים...

התקבל באדיבותו של הסופר ר' בנימין קלוגר

אין תגובות: